!QMS Anti-aging Konferencia - Az örökké hamvas bőr titka

Általános felhasználási feltételek


Általános Szerződési Feltételek a !QMS Activator anti-aging tréninggel összefüggésben

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban röviden: ÁSZF) tartalmazza a SpaTrend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2096 Üröm, Kőbányai út 16.; a továbbiakban: Szolgáltatást nyújtó vagy Szolgáltató) által a !QMS Activator anti-aging tréningre (a továbbiakban: tréning) vonatkozóan, a Szolgáltató által üzemeltetett http://qmshungary.hu/ weboldal (a továbbiakban: weboldal) útján kötött szerződések általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint: 

 

I.) Bevezető rendelkezések:

1.

1.1 A jelen ÁSZF célja, hogy szabályozza a Szolgáltatást nyújtó és a vele szerződést kötők (a továbbiakban: Szolgáltatást igénybe vevő/Szolgáltatást igénybe vevők; a továbbiakban a Szolgáltatást nyújtó vagy Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő/Szolgáltatást igénybe vevők együtt: felek) jogviszonyát.

1.2 A Szolgáltatást nyújtó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:78. §-ának (1) bekezdése szerint a Szolgáltatást igénybe vevők számára az ÁSZF tartalmának megismerését a szerződés megkötése előtt a weboldalon lehetővé teszi. Ennek megfelelően az ÁSZF tartalmát a Szolgáltatást igénybe vevő a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja.

1.3 A Szolgáltatást nyújtó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosított szövegét a Szolgáltatást igénybe vevő szintén a weboldalon teszi közzé és így biztosítja annak megismerhetőségét. Az ÁSZF módosított szövege a weboldalon a közzététel napjától kezdve a Szolgáltatást igénybe vevőre is alkalmazást nyer, mely szabályt a Szolgáltatást igénybe vevő elfogad.

1.4 A Szolgáltatást nyújtó lehetőség szerint biztosítja a jelen ÁSZF 1 db, azaz egy darab nyomtatott változatának a tréning napján történő átvételét.

 

II.) A weboldal használatára vonatkozó közös szabályok

1. A weboldal címe:

http://qmshungary.hu/

2. A weboldal üzemeltetőjének (Szolgáltató) adatai:

Cégnév: SpaTrend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;

Székhely címe: 2096 Üröm, Kőbányai út 16.;

A !QMS Oktatóközpont címe: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. 4. em. 28. (28-as kapucsengő);

Cégjegyzékszám: 13-09-115478;

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága;

Statisztikai számjel: 14067585-4673-113-13;

Adószám: 14067585-2-13;

Bankszámlaszám (Elsődleges pénzforgalmi számlaszám): 10700495-45486201-50000005;

Törvényes képviselő (ügyvezető) neve: Vezse Roland;

Kapcsolattartó neve: Nyakó Judit;

Kapcsolattartó e-mail címe: judit.nyako@qmshungary.hu;

 

Ügyfélszolgálat e-mail címe: mercedesz.toth@spatrend.hu;

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-30/983-6553;

Ügyfélszolgálat elérhetősége: Hétfő - Péntek: 10:00 – 18:00.

3. Az általános szerződési feltételek elfogadása:

 

 1. A Szolgáltatást igénybe vevő, amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadásával a Szolgáltatást igénybe vevő az ÁSZF minden pontjával egyetért és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
 1. Jelen ÁSZF elfogadása esetén a Szolgáltatást igénybe vevő, valamint a Szolgáltató között létrejövő valamennyi szerződés elemi részét képezik az ÁSZF-ben foglaltak. A Szolgáltatást igénybe vevő elfogadja, hogy az ÁSZF elfogadása a szerződés(ek) megkötésével megtörténik.
 2. Ha a Szolgáltatást igénybe vevő az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait, azaz nem jelentkezhet a tréningre sem. 

4. A jelentkezés lépései:

 

 1. A jelentkezés folyamata:

 

A Szolgáltatást igénybe vevőnek 2016. 11. 08-áig (2016. 11. 08-a 23 óra 59 perc az utolsó jelentkezési időpont) lehetősége van jelentkezni a Szolgáltató által 2016. 11. 09-én, a 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. (!QMS Oktatóközpont) alatti helyszínen megrendezendő tréningre.

A weboldal felületének használata díjmentes. A Szolgáltatást igénybe vevő a weboldalon megtekintheti a tréning bővebb ismertetőjét.

Ha a tréningre szeretne jelentkezni, akkor azt megteheti oly módon, hogy a weboldalon a tréning leírásánál rákattint a „Regisztrálok” feliratra, ezután megjelenik a kitöltendő felület. Az adatok kitöltése után a megrendelését (jelentkezését) egy virtuális kosárba helyezheti.

A „Regisztrálok” felirat megnyomása után meg kell adnia az alábbi személyes adatait:

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím és telefonszám; ki kell töltenie a „Terület” részt („Kozmetikus” vagy „Kozmetikus hallgató”) és az ÁSZF-fel összefüggésben az „Elolvastam és elfogadom” mezőt; majd rá kell kattintania az „Elküld” feliratra.

 

 1. Az árak:

 

A szolgáltatás ára a megrendelés időpontjában érvényes, amely a weboldalon a szolgáltatás mellett megtalálható. Az ár bruttó ár, azaz tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Áfa tv.) meghatározott hatályos mértékű általános forgalmi adót.

 

A tréning részvételi díja, az alábbiak szerint alakul:

 

 • a tréning részvételi díja 20.000 Ft részvételi díj, mely magában foglalja a programokon történő részvételt, a helyszíni étel és ital fogyasztását és a Szolgáltatást nyújtó – minden „Kozmetikus”-nak vagy „Kozmetikus hallgatónak”, aki megfizeti a teljes részvételi díjat és részt vesz a tréningen – a tréning helyszínén ajándékba ad 14.700 Ft értékben 1 db, azaz egy darab 200 ml, azaz kétszáz milliliter !QMS Deep Cleansing mélytisztítót.

 

 

 

A részvételi díj megfizetésének módja:

 

 • a részvételi díjat előre, átutalással kell teljesíteni (Kedvezményezett neve: SpaTrend Kft.; Bankszámlaszám (Pénzforgalmi számlaszám): 12042809-01068681-00100005; Bankszámlaszámot (Pénzforgalmi számlaszámot) vezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. Nyíregyházi Fiók; Közlemény rovat: „QMStréning”).

 

A Szolgáltató igyekszik megfelelő technikai gyakorlattal, körültekintéssel és gondossággal eljárni az adatok rögzítésekor, hogy téves információk lehetőleg ne kerüljenek fel a weboldalra. Amennyiben a weboldalon a szolgáltatás adatainál, illetve árában mégis hiba vagy hiányosság lép fel, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Szolgáltatást igénybe vevőt az új, helyes adatokról. A Szolgáltatást igénybe vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármelyik fél (akár a Szolgáltató, akár a Szolgáltatást igénybe vevő) elálljon a szerződéstől.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a weboldalon elérhető bármely szolgáltatás árát, paramétereit külön figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, vagy a weboldalon lévő bármely szolgáltatás nyújtását ideiglenesen vagy végleg megszüntesse. A szolgáltatások árainak, paramétereinek változtatásai a már megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt szolgáltatásokra nem vonatkoznak.

 

 1. A megrendelés visszaigazolása, feldolgozása:

 

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elekt. ker. tv.) rendelkezéseinek megfelelve: az „Elküld” gomb megnyomása után a jelentkezés beérkezéséről haladéktalanul visszaigazoló üzenetet (a továbbiakban: visszaigazoló üzenet) küld Önnek.

Ha a megrendelés (jelentkezés) megérkezését visszaigazoló üzenet a Szolgáltatást igénybe vevőhöz 48, azaz negyvennyolc órán belül nem érkezik meg és ezt a tényt a Szolgáltató sem tudja bármilyen hitelt érdemlő módon cáfolni, akkor a Szolgáltatást igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz nem köteles a szolgáltatást igénybe venni.

 

A visszaigazoló üzenet egy e-mail üzenet, melyet a Szolgáltatást nyújtó az Ön által megadott e-mail fiókjába küld el. A visszaigazoló üzenet egyben díjbekérő is – így ebben az e-mailben látható az előre, átutalással fizetendő végösszeg –, mely visszaigazoló üzenet igazolt megnyitásától számított 24, azaz huszonnégy órán belül tudja egyszer módosítani az Ön által korábban megadott adatokat.

A Szolgáltatást igénybe vevő elfogadja, hogy a Szolgáltatást nyújtó visszaigazoló üzenete - a tréninggel összefüggésben - a tréningre jelentkezés véglegesítésének számít, így az adatok módosítására főszabály szerint a weboldal felülete „Elküld” gombjának (ÁSZF II.) pontja 4. pontjának 4.1 alpontja) megnyomásáig van lehetősége.

Ez alól az egyetlen kivétel az, hogy egyszer a Szolgáltatást igénybe vevő a visszaigazoló üzenetre reagálva (annak igazolt megnyitásától számított 24, azaz huszonnégy órán belül) e-mail útján (a judit.nyako@qmshungary.hu e-mail címre címezve) módosíthatja a korábban megadott adatokat, ekkor ennek az e-mail üzenetnek a Szolgáltatást nyújtóhoz történő igazolt beérkezése (visszaigazolás az elolvasásról) minősül a jelentkezés véglegesítésének.

 

A Szolgáltatást igénybe vevő a megrendelés véglegesítésével egyben megerősíti azt, hogy nagykorúnak minősül.

 

A Szolgáltató fenntartja a telefonos egyeztetés lehetőségét, így a Szolgáltatást igénybe vevő kérésével, illetve kérdésével fordulhat az ÁSZF-ben meghatározott ügyfélszolgálathoz vagy tárcsázhatja a visszaigazoló és az egyéb Szolgáltató által elküldött e-mailekben található telefonszámok bármelyikét.

 1. Fizetési feltételek:

Az átutalásnak előre, a tréning kezdete előtt (napját megelőzőleg) kell megtörténnie. A Szolgáltatást nyújtó a visszaigazoló üzenettel egyben díjbekérőt küld a Szolgáltatást igénybe vevő által a tréningre történő regisztráció során megadott e-mail címre, mely esetben a tréning regisztrációs díjának legkésőbb a díjbekérő (visszaigazoló üzenet) Szolgáltatást igénybe vevő általi igazolt átvételétől (visszaigazolás az elolvasásról) számított 5, azaz öt munkanapon belül be kell érkeznie a díjbekérőn (visszaigazoló üzenetben) szereplő számlaszámra. Ha a tréning regisztrációs díja teljes egészében az előző mondatban meghatározott határidőn belül megérkezik a Szolgáltatást nyújtó által a díjbekérőn (visszaigazoló üzenetben) megjelölt számlaszámra, akkor a Szolgáltatást nyújtó - a tréning teljes regisztrációs díjának díjbekérőn (visszaigazoló üzenetben) megjelölt számlaszámra érkezésétől számított 5, azaz öt munkanapon belül - kiállítja az Áfa tv. 169. §-a szerinti adattartalommal rendelkező (vég)számlát. A kiállított (vég)számla kibocsátása napján annak másolati példánya a Szolgáltatást igénybe vevő által a tréningre történő regisztráció során megadott e-mail címre kerül .pdf formátumban megküldésre és annak eredeti példánya a tréning napján, a tréning helyszínén kerül átadásra.

Abban az esetben, ha a jelentkezés olyan „későn” történik, hogy az előző szabály nem alkalmazható (például: a tréning napját megelőző napon), akkor a Szolgáltatást igénybe vevőnek a tréning díjának teljes összegét haladéktalanul (a tréning tényleges kezdő időpontja előtt) át kell utalnia a Szolgáltatást nyújtó jelen ÁSZF-ben meghatározott számlaszámára (ÁSZF II.) pontja 4. pontjának 4.2 alpontja) és az átutalási bizonylatot szintén haladéktalanul (a tréning tényleges kezdő időpontja előtt) át kell küldenie a Szolgáltató által a visszaigazoló üzenetben megjelölt e-mail címre (judit.nyako@qmshungary.hu). A (vég)számla ebben az esetben a felek által közösen meghatározott módon és időpontban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül kibocsátásra és átadásra.

5. A szerződés:

 

 1. A Szolgáltatást igénybe vevő elfogadja, hogy az ily módon (weboldalon leadott megrendelés és e-mailek útján) kötött szerződés a Ptk. 6:82. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján írásban megkötöttnek minősül és arra Magyarország jogrendszere irányadó. A fentebb ismertetettek alapján a Szolgáltatást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a weboldalon keresztül leadott megrendeléssel összefüggő valamennyi szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. 
 2. A szerződés megkötésének és a megrendelésnek a folyamata magyar nyelvű, a szerződést a Szolgáltató nem rögzíti és az utóbb nem hozzáférhető.
 3. Az ÁSZF, a visszaigazoló üzenet és az e-mailek tartalma (szövege) a Szolgáltatást igénybe vevő által tárolható és később akár előhívható.

6. A szolgáltatás lényeges tulajdonságai:

 

A szolgáltatás lényeges tulajdonságait a Szolgáltatást igénybe vevők a weboldalon tekinthetik meg vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségein kérhetnek bővebb tájékoztatást.

A tréningre csak szakképzett kozmetikusok (a továbbiakban: tréningen résztvevő vagy tréningre jelentkező) jelentkezhetnek.

A tréningen csak az oktatási tananyag biztosított, így – tekintettel a gyakorlati oktatásra is – a gyakorlati oktatás alatt javasolt a kozmetikusi munkaruha viselete. A gyakorlati oktatáson biztosítottak a kezelésekhez szükséges !QMS professzionális termékek és kiegészítők.

A tréningen résztvevő a tréningen tartott elméleti és gyakorlati oktatás elsajátításával !QMS Hungary oklevelet kap.

A tréningre jelentkezéstől történő elállás a tréning megkezdése (napja) előtt 7, azaz hét nappal lehetséges, a tréning díja – mely nem levásárolható – is csak ekkor kerül egy összegben visszafizetésre a felek által közösen meghatározott módon.

A tréningre jelentkező által elkésetten (a tréning megkezdéséig (napjáig) már nincs hátra 7, azaz hét nap) gyakorolt elállási jog esetén a tréning díjának Szolgáltató általi visszafizetése nem kötelező.

Tekintettel arra, hogy a tréning különböző napokon azonos tartalommal kerül megrendezésre, a jelentkező választhat az egyes napok közül, azonban adott napra történő jelentkezés csak akkor módosítható, ha az adott napon tartandó – amelyre a résztvevő jelentkezett – tréning megkezdéséig (napjáig) 7, azaz hét vagy több, mint 7, azaz több, mint hét nap van hátra.

 

III.) Adatvédelmi tájékoztató

 

A Szolgáltatást nyújtó a weboldalon keresztül történő megrendelés leadásához és a tréningre jelentkezéshez szükséges alábbi adatokat kezelheti:

 

 • vezetéknév és keresztnév;
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • kézbesítési cím esetén: vezetéknév és keresztnév vagy cég neve, ország, irányítószám, város, utca, házszám;
 • számlázási név és cím, valamint a kézbesítési címnél megtalálható adatok, ha eltérnek a kézbesítési címnél leírtaktól.

 

A Szolgáltató a regisztráció során megadott adatokat a MiniCRM-ben tárolja.

A Szolgáltató a megrendelésekkor megadott és tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) és az Elekt. ker. tv.-ben meghatározottaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, harmadik személynek a Szolgáltatást igénybe vevő kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem adja át, illetve nyilvánosságra nem hozza.

A személyes adatok kezelésekor a Szolgáltató az Info tv. és az Elekt. ker. tv. rendelkezéseit betartva jár el.

Tájékoztatjuk a Szolgáltatást igénybe vevőket, hogy a megadott személyes adatok bármikor megváltoztathatóak, az adatok törlése pedig postai úton a SpaTrend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére, a 2096 Üröm, Kőbányai út 16. címre küldött levél útján; elektronikus úton a SpaTrend Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére, a mercedesz.toth@spatrend.hu e-mail címre küldött elektronikus levél (e-mail) útján kérhető.

 

IV.) Záró rendelkezések

 

A Szolgáltatást igénybe vevő kijelenti, hogy a Ptk. 8:1. §-a (1) bekezdésének 3. pontja szerinti fogyasztónak nem minősül és így a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései sem vonatkoznak rá.

Bármely eltérés a jelen ÁSZF-től csak abban az esetben tekinthető a szerződés részének, ha azt a Szolgáltatást nyújtó írásban elfogadta.

Jelen ÁSZF soha, semmilyen módon nem jelenti és nem jelentheti a Szolgáltatást nyújtót vagy harmadik személyt megillető szerzői jogba (például: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény), iparjogvédelmi jogba (például: a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény) vagy csak a szellemi alkotások jogába (például: Ptk. szerinti Know-how) tartozó jogosultságok bármilyen módon vagy mértékig történő átruházását, a felek ezt a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és határozottan kizárják.

 

A Szolgáltatást nyújtót és a Szolgáltatást igénybe vevőt, továbbá minden alkalmazottjukat, valamint az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, illetve az egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli mind az üzleti titok (Ptk. 2:47. §-ának (1) bekezdése) vagy az egyéb, tudomásukra jutott vagy birtokukba került, illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető adat, terv, információ, okmány, dokumentum, stb. tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a Szolgáltatást nyújtó vagy a Szolgáltatást igénybe vevő érdekeit sértené.

 

A Szolgáltatást nyújtó és a Szolgáltatást igénybe vevő között létrejött jogviszonnyal összefüggő bármilyen kérdés, igény, vita vagy per esetén a magyar jog az irányadó.

 

A Szolgáltatást igénybe vevő a felek között létrejött jogviszonyból eredő jogait, illetve (és/vagy) kötelezettségeit a Szolgáltatást nyújtó előzetes írásbeli beleegyezése hiányában nem ruházhatja át, az ilyen átruházást a felek érvénytelennek tekintik.

 

Vis maior esetén a felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy olyan megoldást találjanak, amely gazdaságilag a legközelebb áll a szerződésük szerinti kötelezettségek teljesítéséhez. Ha a felek a vis maior felmerülésétől számított maximum 10, azaz tíz napon (ha a szerződés tárgya ezen időtartamon belül teljesülne vagy a teljesítés megkezdődne, akkor a Szolgáltató szerződésben meghatározott teljesítéséig, azaz a tréning napjáig) belül nem tudnak ilyen megoldást találni, joguk van a szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondására. Ez esetben a felek időarányosan elszámolnak az addig teljesített szolgáltatással vagy szolgáltatásokkal.

A felek vis maiornak tekintik például:

 • a természeti katasztrófa bekövetkeztét;
 • a háború kitörését és fennálltát;
 • a  weboldal hibás működése miatti jelentkezés meghiúsulását;
 • ha az internetes (elektronikus) kapcsolati hiba miatt nem érhető el a weboldal;
 • ha a Szolgáltatást igénybe vevő által megadott elérhetőségek hibásak (az ezekből adódó többletköltségeket a Szolgáltató kiszámlázza a Szolgáltatást igénybe vevő felé).

Vis maior esetén a teljesítés elmaradása miatt a Szolgáltatást igénybe vevő nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére.

A konferencián hang-, kép- és videó felvétele kifejezetten tilos.

A Szolgáltatást igénybe vevő a szerződés megkötésével elismeri, hogy a fent leírtakat elolvasta, megértette és tudomásul vette.

A jelen ÁSZF tartalmát a Szolgáltatást igénybe vevő magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, emellett elismeri, hogy a konferenciára jelentkezéstől történő elállási, valamint felmondási joga az ÁSZF-ben rögzítetteken kívül kizárt, továbbá az ÁSZF bármely pontjának megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik.

 

 

 

Vissza